1. Colectarea datelor personale

 • Solicităm anumite date personale în cazul în care doriți contactarea echipei noastre în scopul contractării serviciilor pe care le oferim, fie că persoană fizică ori în numele unei companii, prin utilizarea formularelor de pe site.

  2. Tipul de date personale pe care le colectăm și în ce scop:
  • Nume – colectăm această informație că urmare a completării de către dumneavoastră a formularului de contact.
  • Email – colectăm această informație pentru a putea da curs cererii dumneavoastră de a fi contactați.
  • Număr de telefon –  colectăm această informație, pentru a vă putea contacta, în cazul în care veți folosi robotul de chat și ne furnizați numărul de telefon.
  3. De la cine colectăm datele personale:
  • 3.1 Direct de la dumneavoastră, atunci când ne contactați telefonic;
  • 3.2 Electronic, folosind formularul de contact de pe pagină noastră sau prin intermediul robotului de chat.
  4. Furnizarea datelor personale este:
  • 4.1 Voluntară, fără a avea în vedere încheierea ulterioară a unei relații comerciale.

5. Prelucrarea datelor personale are loc în următoarele situații:

  • 5.1 Atunci când există o cerere din partea clienților/potențialilor clienți (cerere verbală sau scrisă).
  • 5.2 Atunci când primim o cerere de oferta, indiferent de modul în care a fost trimisă (prin email, formular de contact, verbal).
  6. Scopul prelucrării datelor personale
  • 6.1 Datele dvs. vor fi prelucrate numai în scopurile menționate la punctul 2. din prezența informare.
  • 6.2 În cazul în care datele dvs. vor trebui prelucrate în alte scopuri decât cele prezentate la punctul 2, va vom informa înainte de a le prelucra, iar acestea vor fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră.
  7. Cookie-uri:
  • 7.1 Cookie-urile sunt fragmente de informație pe care site-ul le transferă utilizatorilor pentru a putea ține evidență. În timp ce va aflați pe un site, cookie-urile salvează preferințele dumneavoastră și astfel fac navigarea pe web mai ușoară. Majoritatea website-urilor folosesc cookie-uri. Acestea nu sunt folosite pentru stocarea informațiilor personale, ele ne arată cum și când vizitatorii folosesc site-ul, și ne ajută să vedem care sunt zonele populare și care nu sunt.
  • 7.2 Folosim cookie-uri (texte speciale) pentru o bună evaluare a comportamentului utilizatorilor pe website-urile noastre în scopul oferirii serviciilor de marketing în mod corect și pentru că utilizatorul să poată beneficia de toate facilitățile site-ului pe care îl vizitează (formular de cumpărături, magazin online, etc, în funcție de specificul website-ului). informațiile pe care le colectăm prin cookies și gîf-uri transparente pentru a crea un “profil” al preferințelor dumneavoastră.
  • 7.3   Puteți dezactiva cookie-urile folosind preferințele browser-ului. Astfel, puteți seta browser-ul să refuze toate cookie-urile sau să indice atunci când un cookie este trimis. Însă, va aducem la cunoștință faptul că, atunci când cookie-urile sunt dezactivate, este foarte posibil că anumite funcționalități ale website-ului să nu poată fi folosite ori să aibă o viteză de încărcare foarte lentă.
  8. Dezvăluirea datelor personale
  • 8.1. Datele dvs. personale pot fi dezvăluite anumitor destinatari, respectiv parteneri ai agenției noastre, în cazul în care prin contractarea serviciilor noastre, este necesar acest lucru (de exemplu, în cazul în care doriți achiziționarea de domenii internet prin intermediul nostru, este necesar că datele dvs. personale să fie transmise către Easyhost, furnizorul direct. Refuzul de a transmite datele dvs., corecte, pentru achiziționarea domeniilor internet, duce la imposibilitatea de a înregistra un domeniu de internet prin intermediul nostru).
  9. Perioada de stocare a datelor
  • 9.1. Datele dvs. vor fi stocate pe o perioada de timp limitată, respectiv pe toată perioada contractării serviciilor și până la expirarea duratei de contractare a acestora. Datele de facturare vor fi șterse conform obligațiilor impuse de lege în acest sens.
  10. Transferul datelor personale în afară UE sau SEE
  • 10.1 www.cadastru-ro.ro nu transferă datele dvs. personale, către țări din afară UE sau SEE.
  11. Securitatea datelor personale
  • 11.1 Securitatea informațiilor primite din partea vizitatorilor sau a clienților, este foarte importantă pentru noi.  Serverele pe care datele sunt stocate, au implementate măsuri de siguranță, precum:

  – recuperarea datelor personale

  – descoperirea breșelor de securitate

  – descoperirea cauzelor breșelor de Securitate

  – limitarea încălcării securității

  În cazul în care descoperim faptul că s-a produs o încălcare a securității datelor dvs personale, vom informa imediat managementul companiei titulare a serverelor, această urmând a lua toate măsurile pentru restabilirea securității datelor, va depune toate eforturile pentru atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu și va notifica Autoritatea de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, dacă încălcarea este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor cărora le-a fost afectată securitatea datelor personale.

  12. Drepturile utilizatorilor

  Conform noului Regulament GDPR, va prezentăm în cele de mai jos, care sunt drepturile pe care le aveți în calitate de utilizatori/clienți ai www.cadastru-ro.ro.

  Dreptul la informare – se referă la dreptul de a fi informați asupra tuturor aspectelor prezentate anterior.

  Dreptul de acces – aveți dreptul de a obține confirmarea din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

  Dreptul la opoziție – dreptul de a va opune prelucrării datelor personale dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public. De asemenea, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării oricând.

  Dreptul la portabilitatea datelor –aveți dreptul de a primi datele personale într-un format care să  poată fi citit automat  și care să permită că datele să fie transmise direct altui operator.

  Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți solicită că datele să fie șterse, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care apar următoarele situații: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

  Dreptul la restricționarea datelor – aveți dreptul de a cere restricționarea datelor pe o perioada de timp, de exemplu, în situația în care s-a luat decizia ștergerii datelor dumneavoastră iar dumneavoastră considerați că va sunt utile în diferite situații, precum exercitarea unui drept în instanța. De asemenea, în cazul în care contestați acuratețea datelor ori prelucrarea este ilegală, puteți solicită restricționarea datelor.  Astfel, în urmă primirii unei cereri din partea dumneavoastră și în urmă verificării acesteia, vom stopa prelucrarea datelor personale pe o perioada de timp.

  Dreptul la rectificarea datelor – puteți solicită rectificarea anumitor date personale, în cazul în care acestea sunt incomplete sau inexacte. Astfel, în funcție de scopul prelucrării, puteți completă și apoi transmite datele personale care lipsesc sau nu sunt corecte, fiind posibilă chiar completarea unei declarații pentru conformitate.

  Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când constatați că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale.

  13. Cum ne puteți contacta

   

  Pentru orice întrebări și orice solicitări cu privire la prelucrarea datelor personale, ne puteți contacta astfel:

  • pe email la adresa: cadastru.arges@gmail.com;

  Indiferent de modalitatea pe care o alegeți pentru transmiterea cererii către noi, vom face tot posibilul să rezolvăm toate cererile și/sau plângerile într-un timp cât mai scurt.