Suntem activi pe Facebook

Citiți postările noastre.

Imobix Geoproiect
Imobix Geoproiect updated their status.
When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.
Imobix Geoproiect
Imobix Geoproiect
Informații referitoare la depunerea rapoartelor de evaluare
Direcția Impozite și Taxe Locale reamintește piteștenilor că, în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra:
a) valorii rezultate din raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
b) valorii finale a lucrărilor de construcție, în cazul unei clădiri nou construite în ultimii 5 ani;
c) valorii din actul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.
Cota impozitului pe clădirile nerezidențiale se stabilește prin hotărâre a Consiliului Local.
Direcția Impozite și Taxe Locale reamintește persoanelor fizice care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale, ale căror rapoarte de evaluare au depășit 5 ani, că termenul de depunere a acestora este până la 31 martie 2022.
În cazul depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință, respectiv 31.03.2022, acesta produce efecte cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor, respectiv 2023.
Rapoartele de evaluare se întocmesc de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării și reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință (31.12.2021).
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform celor menționate mai sus, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform Codului fiscal și hotărârilor Consiliului Local.