Expertiza tehnică judiciară reprezintă o cercetare științifică a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, efectuată de către o persoană cu cunoștințe de specialitate în scopul aflării adevărului în cadrul și cu respectarea dispozițiilor legale, dispusă de un organ de justiție sau urmărire penală, ori a părților, a cărei lămurire interesează soluționarea cauzei și se finalizează printr-un raport întocmit asupra cercetării făcute.

Contact

Activitățile desfășurate în cadrul unei expertize tehnice în orice specialitate presupune:

 • primirea prin posta de către expert/specialist a adresei de desemnare, de către instanța/parchet, în dosar, pentru nominalizare să efectueze expertiza tehnică;
 • analizarea dosarului cauzei, la sediul instanțelor/parchetelor și copiere la xerox documente din dosarul cauzei, necesare redactării raportului de expertiză tehnică, la domiciliul expertului/specialistului, unde acesta deține legislația aplicabilă, arhiva electronică și arhiva scrisă, respectiv aparatura de lucru necesară (calculator, imprimantă, camera foto digitală, xerox, fax, etc.);
 • nota scrisă privind evaluarea provizorie a costurilor expertizei tehnice (onorariu provizoriu apreciat ca necesar de către expert/specialist, apreciere cheltuieli care urmează a fi efectuate pentru derularea expertizei – inclusiv deplasare, cazare, diurnă, materiale consumabile pentru întocmire raport de expertiză, etc., taxe și impozite care urmează a fi plătite de către expert/specialist, aplicate la venitul provizoriu al expertului/specialistului, ca urmare a efectuării expertizei tehnice în dosarul respectiv), care se depune la instanță/parchet, cu număr de înregistrare, pentru a fi prezentată părților implicate în dosar;
 •  costurile provizorii ale întocmirii raportului de expertiză tehnică se vor depune prin cec în contul Biroului local pentru expertize tehnice;
 •  documentarea expertului/specialistului la domiciliul acestuia, asupra legislației în vigoare, aplicabile în dosar;
 •  formularea unor adrese de convocare părților în proces, la întalnirea cu expertul/specialistul și pentru prezentarea altor documente (nominalizarea acestora) decât cele existente la dosarul cauzei;
 •  trimiterea prin poștă cu confirmare de primire a adreselor de convocare, a părților, respectiv prin fax/e.mail cu solicitare de confirmare de primire de la cei convocați;
 •  întâlnirea/întâlnirile specialistului, cu părțile implicate în proces (la aceeași dată sau la date diferite, dupa caz, dupa 7-10 zile, de la trimiterea adreselor de convocare;
 •  de cele mai multe ori sunt necesare întâlniri repetate, deoarece părțile nu prezintă toate documentele solicitate prin adresele de convocare;
 • studierea de către expert/specialist a tuturor documentelor aflate la dispoziție și redactarea raportului de expertiză tehnică, la domiciliul expertului/ specialistului;
 • depunerea raportului de expertiză tehnică la instanță/parchet, la sediul acestora (cu număr de înregistrare) sau trimiterea prin poștă, cu adresa recomandată/confirmare de primire, dupa caz;
 •  o dată cu raportul de expertiză tehnică se depune și nota scrisa pentru evaluarea finală a costurilor expertizei tehnice (onorariu definitiv expert/specialist, cheltuieli efectuate – inclusiv deplasare, cazare, diurnă materiale consumabile pentru întocmire raport de expertiză, etc., taxe și impozite plătite de către expert, aplicate la venitul expertului/specialistului, ca urmare a efectuării expertizei tehnice în dosarul respectiv);
 •  lămuriri suplimentare și eventuale completări, la raportul de expertiză tehnică (solicitate de către părțile în proces, instanță/parchet), formularea acestor lămuriri în scris și depunerea la instanță/ parchet, cu numar de înregistrare;
 • formularea unor adrese (de multe ori repetate) ale specialistului către instanțe/parchete, pentru ca acestea să se pronunțe asupra raportului de expertiză tehnică și să transmită documentele necesare, la biroul local pentru expertize tehnice, în vederea întocmirii facturii de către specialist, pentru încasarea onorariului definitiv și a cheltuielilor efectuate pe parcursul derulării activității de expertiză tehnică).

SC EXPERTI JUDICIARI SRL

 
EXPERT TEHNIC JUDICIAR specializarea CADASTRU & GEODEZIE
EXPERT TEHNIC JUDICIAR specializarea  EVALUĂRI PROPRIETĂȚI IMOBILIARE
EXPERT TEHNIC JUDICIAR specializarea  EVALUĂRI BUNURI MOBILE
 

formulare de comandă

Comandați serviciile noastre pentru expertize

Ministerul_justitiei