Oferim consultanță în vederea vânzării sau cumpărării de bunuri imobile sau bunuri mobile.

Evaluăm și reevaluăm toate tipurile de proprietăți imobiliare pentru :
• stabilirea cotei de impozitare;
• înregistrarea în contabilitate și raportări financiare;
• stabilirea valorii de piață în cazul vânzării / cumpărării;
• evaluarea proprietăților pentru aport la capitalul social;
• evaluarea proprietăților pentru întocmirea dosarelor de emigrare (SUA, Canada, Australia, etc).

Contact

FACEM EVALUĂRI PENTRU:
• apartamente, case, vile;
• terenuri libere sau construite;
• spații comerciale și de producție;
• spații de depozitare, hale industriale;
• clădiri de birouri;
• construcții cu utilizări speciale;
• evaluarea investițiilor realizate asupra unei proprietăți;
• hoteluri, complexuri turistice;
• toate tipurile de construcții rezidențiale și industriale aflate în orice stadiu.

Contact

ETAPELE UNEI EVALUĂRI IMOBILIARE:

1. Documentarea asupra proprietății imobiliare de către evaluator imobiliar:
• identificarea proprietății imobiliare;
• identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluării;
• stabilirea scopului evaluării imobiliare și tipul de valoare ce trebuie determinată;
• vizitarea fizică a proprietății de evaluat, efectuarea de fotografii atât la interior cât și la exterior, solicitarea de copii ale documentelor proprietății (titlul de proprietate actul de vânzare-cumpărare, donație, succesiune, etc. plan cadastral, autorizație de construire).

2. Centralizarea și analiză datelor și informațiilor:
• colectarea și analiză datelor și informațiilor relevante ; aceste date și informații trebuie să conțInă elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare(metodă costurilor, analiză celei mai bune utilizări, metodă comparației directe, etc.)
• se stabilește conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, condițiile limitative și sursele de informare;

3. Elaborarea unui raport de evaluare imobiliară
Procesul de evaluare a proprietății imobiliare se finalizează prin întocmirea unui raport de evaluare. Acesta este un document scris în care sunt cuprinse instrucțiunile pentru procesul de evaluare , baza de evaluare – tipul de valoare, scopul evaluării și rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea.

Raportul evaluării imobiliare explică procesele analitice care au fost parcurse în cursul evaluării și prezintă informațiile semnificative care au fost folosite în analiză. Tipul, dimensiunea și conținutul unui raport de evaluare variază în funcție de tipul proprietății , cerințele legale și de natură și complexitatea procesului de evaluare imobiliară.

formular de comandă

Comandați serviciile noastre pentru evaluări imobiliare

Agenția imobiliară IMOBIX

Anunțuri imobiliare, case și apartamente de vânzare, de închiriat, cazare, garsoniere, terenuri, spații comerciale și altele din județele Argeș, Olt și Vâlcea.

Vezi anunțurile imobiliare

Noutăți – ANEVAR

Află știri și informații utile de pe site-ul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Evaluatori autorizați – ANEVAR

Caută un evaluator autorizat ANEVAR. Obține informaţii suplimentare privind datele de contact ale membrilor titulari și acreditaţi.

Informații din piață – ANEVAR

anevar