Home » Evaluari Reevaluari
 

Birou Evaluari/Reevaluari

Evaluari imobiliare pentru :

• persoane fizice
• persoane juridice
• institutii de stat
• banci si corporatii

Evaluam si reevaluam toate tipurile de proprietati imobiliare pentru :
• stabilirea cotei de impozitare
• inregistrarea in contabilitate si raportari financiare
• stabilirea valorii de piata in cazul vanzarii / cumpararii
• evaluarea proprietatilor pentru aport la capitalul social
• evaluarea proprietatilor pentru intocmirea dosarelor de emigrare
(SUA, Canada, Australia, etc).

Ce evaluam :
• apartamente, case, vile
• terenuri libere sau construite
• spatii comerciale si de productie
• spatii de depozitare, hale industriale
• cladiri birouri
• constructii cu utilizari speciale
• evaluarea investitiilor realizate asupra unei proprietati
• hoteluri, complexuri turistice
• toate tipurile de constructii rezidentiale si industriale aflate in orice stadiu

Pasii unei evaluari imobiliare:
1. Documentarea asupra proprietatii imobiliare de catre evaluator imobiliar
• identificarea proprietatii imobiliare;
• identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluarii;
• stabilirea scopului evaluarii imobiliare si tipul de valoare ce trebuie determinata;
• vizitarea fizica a proprietatii de evaluat, efectuarea de fotografii atat la interior cat si la exterior, solicitarea de copii ale documentelor proprietatii (titlul de proprietate actul de vanzare-cumparare, donatie, succesiune, etc. plan cadastral, autorizatie de construire).

2. Centralizarea si analiza datelor si informatiilor
• colectarea si analiza datelor si informatiilor relevante ; aceste date si informatii trebuie sa contina elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare(metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizari, metoda comparatiei directe, etc.)
• se stabileste conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, conditiile limitative si sursele de informare;

3. Elaborarea unui raport de evaluare imobiliara

Procesul de evaluare a proprietatii imobiliare se finalizeaza prin intocmirea unui raport de evaluare. Acesta este un document scris in care sunt cuprinse instructiunile pentru procesul de evaluare , baza de evaluare - tipul de valoare, scopul evaluarii si rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea.

Raportul evaluari imobiliare explica procesele analitice care au fost parcurse in cursul evaluarii si prezinta informatiile semnificative care au fost folosite in analiza. Tipul, dimensiunea si continutul unui raport de evaluare variaza in functie de tipul proprietatii , cerintele legale si de natura si complexitatea procesului de evaluare imobiliara.

Birou Evaluari Imobiliare
Birou Evaluari Bunuri Mobile
evaluari.arges@gmail.com 
Tel. 0733.757575