Home » Cadastru
 

Birou Cadastru

Cadastrul reprezinta un sistem unitar si obligatoriu de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile de pe teritoriul intregii tari, din puncte de vedere cantitativ, calitativ si juridic, indiferent de destinatia lor si de proprietar, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea lor in registre si pe harti si planuri cadastrale.

Indiferent de natura terenului (agricol sau pentru constructii) si de felul constructiei (casa, apartament, birouri, etc.), cadastrul si intabularea sunt obligatorii.

Lucrari de cadastru si topografie Arges

Va stam la dispozitie pentru executarea lucrari de cadastru, topografie, geodezie, carte funciara, intabulare, trasare, plan situatie, relevee de apartamente si case, lotizari de terenuri in judetul Arges,  judetul Olt, judetul Valcea.

 • Lucrari de cadastru general (sau de specialitate) si intabulare pentru apartamente, case, vile, terenuri intravilane si extravilane
 • Intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu necesar la inscrierea in Cartea Funciara pentru apartamente, terenuri intravilane si extravilane;
 • Realizarea documentatiilor necesare alipirii (comasarii), dezmembrarii sau reactualizarii numerelor cadastrale ale bunurilor imobile inscrise in Cartea Funciara;
 • Lotizari de terenuri intravilane si extravilane;
 • Studii topografice (pe suport analogic sau digital) pentru realizarea diferitelor investitii in toate fazele intocmirii documentatiilor (C.U.,P.U.Z.,P.U.D.,P.A.D.,P.A.C.);
 • Documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan;
 • Planuri de amplasament si delimitare a corpului de proprietate;
 • Relevee;
 • Materializarea pe teren a limitelor bunurilor imobile inscrise in Cartea Funciara;
 • Verificarea limitelor bunurilor imobile inscrise in Cartea Funciara;
 • Asistenta la cumpararea proprietatii;
 • Verificare de carti funciare si cadastre existente;
 • Identificarea si trasarea pozitiei reale a terenului cumparat sau care urmeaza a fi cumparat;
 • Verificarea suprapunerilor limitelor de proprietate cu cele ale vecinilor
  • masuratori ale proprietatii
 • intocmirea documentatiei cadastrale pentru prima intabulare, pentru completari cu constructie , alipiri si dezmembrari de parcele
 • parcelari, lotizari de terenuri bazate pe propuneri de parcelare efectuate de arhitecti colaboratori
 • depunerea dosarului la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara
 • urmarirea pe parcurs a dosarului in vederea avizarii
 • ridicarea dosarului avizat si intabulat si predarea catre Dvs., ridicari topografice pentru orice tip de teren
 • intocmire planuri de situatie si de detaliu la diverse scari
 • trasari limite de proprietate
 • trasari pentru constructii (contur constructie, axe,etc)
 • trasari retele edilitare
 • relevee constructii
 • calculul volumului de sapatura
 • verificari ale pozitiei in plan , verticalitatii constructiei si a respectarii planurilor de trasare
 • asistenta la cumpararea proprietatii
 • verificare de titlu,carti funciare si cadastre existente
 • identificarea si trasarea pozitiei reale a terenului cumparat sau care urmeaza a fi cumparat verificarea suprapunerilor limitelor de proprietate cu cele ale vecinilor , folosind tehnologia GPS

Dispunem de echipamentele topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata de experienta expertilor nostri.

Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect in parte, in functie de specificul ridicarii topografice (geografia terenului, suprafata, numar de puncte necesare)

Pentru o evaluare a lucrarii Dvs va rugam sa ne contactati:

Telefon: 0722.700077    0733.757575

E-mail: cadastru.arges@gmail.com